Cena

Cena služby:

  • Jednotná cena na 1 hodinu: 300,-/hodinu    
  • Jednotná cena 2 až 8 hodin týdně: 250,-/hodinu  
  • Jednotná cena nad 8 hodin týdně: 200,-/hodinu  

Cenu dopravy představuje jednotná sazba 3,50 Kč/km.